Get Adobe Flash player

1. STATUT SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.


Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dot. Statutu SSM.


2. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.


3. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DOSTARCZONEGO DO BUDYNKU I ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE ORAZ ZA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.


4. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW CZŁONKOM SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.


5. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ SPÓŁDZIELCZYCH W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE.


6. REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZUJĄCY W SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.


7. REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU WCHODZĄCEGO W SKŁĄD ZASOBU SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.


8. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM ZASOBOWYM W SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.


9. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.


10. REGULAMIN FUNDUSZU SAMOPOMOCY CZŁONKOWSKIEJ SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.


11. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.


12. REGULAMIN SPÓŁDZIELCZEGO DOMU KULTURY SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.


13. REGULAMIN KOMISJI GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI RADY NADZORCZEJ SSM.


14. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SSM.


15. REGULAMIN KOMISJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ RADY NADZORCZEJ SSM.


16. REGULAMIN ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA SPORZĄDZANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW.


17. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA UDZIELENIE PISEMNEJ INFORMACJI PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM.


18. REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ W SSM.


19. REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SSM.


20. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH W BUDYNKACH EKPLOATOWANYCH PRZEZ SSM.


21. ZASADY WNOSZENIA I ROZLICZENIA OPŁAT ZA REALIZACJĘ DODATKOWYCH CZYNNOŚCI NIE KALKULOWANYCH W KOSZTACH GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI.


22. ZASADY USTALANIA KOSZTÓW I ICH ROZLICZEŃ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNE.


23. REGULAMIN W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD KOLEJNOŚCI REALIZOWANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ORAZ INNYCH OSÓB W RAMACH NOWOWYBUDOWANYCH LOKALI MIESZKALNYCH, ZAWIERANIA UMÓW NA PRZEDMIOTOWE LOKALE ORAZ USTALENIA PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALU.IMG_0779.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign