INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2022

W sierpniu 2022 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. przyjęcia w poczet członków SSM,
 2. wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu,
 3. powołania Komisji Przetargowej.

Ponadto Zarząd:

 1. zatwierdził protokoły z przebiegu posiedzeń Komisji Przetargowych,
 2. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w sierpniu, dotyczące:
  • wyników działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2022r.,
  • działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2022r.,
  • rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali za I półrocze 2022r,
  • prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2022r.,
  • wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych,
  • wyników w nieruchomościach za 2021r. w zakresie utrzymania lokali o innym przeznaczeniu – garaży,
  • zmiany stawek opłat z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.