INFORMACJA DOTYCZĄCA PLACÓW ZABAW W ZASOBACH SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ