INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ CZERWIEC 2020

W dniu 24 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały w zakresie zmiany:

  1. Stawek opłat w nieruchomościach na podstawie analizy wyników za 2019 rok dotyczących utrzymania zasobów mieszkaniowych.
  2. Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2020 z 25.03.2020r. w sprawie zasad funkcjonowania Rady w stanie epidemii.
  3. Składu Prezydium Rady i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pełnomocnika.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.