INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ GRUDZIEŃ 2019

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

Podjęła uchwały w następujących sprawach:

  1. Podjęła uchwały w następujących sprawach:
  2. Podjęła uchwały w następujących sprawach:
  3. Przyjęła założenia do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie
z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”
.