INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2022

W dniu 25 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

  1. Podjęła uchwały w następujących sprawach:
    • uchylenia uchwały Rady nr 5/2022 z 23.02.2022r. oraz podjęcia decyzji w przedmiocie odbycia Walnego Zgromadzenia w 2022 roku w częściach i ustalenia zasad zaliczania członków do jego poszczególnych części,
    • zmiany wysokości opłat z tytułu używania lokali w zasobach SSM dla 82 nieruchomości.
  2. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła informacje w zakresie:
    • wyników rozliczenia wody za 2021r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody niebilansującej się,
    • wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.