INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – STYCZEŃ 2023

W dniu 27 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

  1. Uchwaliła plany pracy Komisji Rady na 2023r.
  2. Przyjęła i zatwierdziła informację dotyczącą kontroli przeprowadzonych w SSM w 2022r.
  3. Zapoznała się z pismem skierowanym do Rady przez jednego z członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.