INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – WRZESIEŃ 2020

W dniu 30 września 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały w zakresie:

  1. Korekty planu robót budowlanych na 2020r.
  2. Wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynku i rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
  3. Zmiany uchwały nr 19/2020 z 24.06.2020r. w sprawie zmiany od dnia 01.07.2020r. odpisu na fundusz remontowy oraz podwyższenia wysokości opłat z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych.
  4. Poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2020r.
  5. Spraw personalnych.

Rada Nadzorcza przyjęła także informację Dyrektora SSM dotyczącą stanu przygotowań do sezonu grzewczego i akcji zima 2020 – 2021.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.