INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – WRZESIEŃ 2022

W dniu 28 września 2022 r. na swym posiedzeniu plenarnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie poddania Spółdzielni lustracji całokształtu działalności w latach 2020 – 2022 oraz lustracji inwestycyjnej za 2022.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła  informacje w zakresie przygotowań do sezonu grzewczego i akcji Zima 2022 – 2023 oraz rozpatrzyła dwa pisma wniesione przez członków Spółdzielni.  

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.