INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU CZERWIEC 2020

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU
SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W miesiącu czerwcu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały w zakresie:

  1. Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

  1. Zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 maja 2020r. do 31 maja 2020r.

Zarząd Spółdzielni podjął również decyzję w sprawie nieuwzględnienia
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków lokali mieszkalnych, w odniesieniu do których wymagane jest wyrażenie zgody na ich zbycie.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.