INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU KWIECIEŃ 2020

W miesiącu kwietniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwały w zakresie:

  1. Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

  1. Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie
z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”
.