INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ MAJ 2020

W dniu 27 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym przyjęła:

  1. Wyniki rozliczeń wody za 2019 r. oraz sprawozdanie z rozliczenia wody niebilansującej się.
  2. Wyniki rozliczeń kosztów zmiennych c.o. i c.w.u. za 2019 r.
  3. Analizę wyników w nieruchomościach w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.