INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2020

W miesiącu lipcu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

  1. Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.
  3. Wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
  4. Powołania Komisji Przetargowych.

Ponadto Zarząd:

  1. Zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  2. Przyjął informację w zakresie ilości przyjęć w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadaczy prawa odrębnej własności

Zarząd Spółdzielni przyjął także materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu lipcu b.r. dotyczące:

  1. Działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej za I półrocze 2020r.
  2. Wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2020r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.