INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LISTOPAD 2020

W listopadzie 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

  1. przyjęcia w poczet członków – 14 uchwał,
  2. odmowy ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – 1 uchwała,
  3. wskazania osoby uprawnionej do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – 1 uchwała.

Ponadto Zarząd przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w listopadzie b.r. dotyczące:

  1. planu robót budowlanych na 2021r.,
  2. założeń do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2021r.,
  3. zmian w Regulaminie pracy Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.