INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU MAJ 2020

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU
SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, ISTOTNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SSM

W miesiącu maju 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

  1. Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Wprowadzenia autopoprawek do uchwał Zarządu dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.

Ponadto Zarząd zatwierdził:

  1. Zmianę danych członka Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Liczbę osób wpisanych do rejestru członków Spółdzielni w okresie od 1 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2020r.

Zarząd przyjął również materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w miesiącu maju b.r. dotyczące:

  1. Wyników rozliczeń wody za 2019r. oraz sprawozdanie z rozliczenia wody niebilansującej się.
  2. Wyników rozliczenia kosztów zmiennych c.o. i c.w.u. za 2019r.
  3. Wyników w nieruchomościach za 2019r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie
z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”
.