#gaszynchallenge

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjęła wyzwanie od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Sieradzu i dołączyła do #gaszynchallenge.

Zadanie zostało wykonane WZOROWO przez pracowników SSM!

Był to dla nas zaszczyt, że mogliśmy wspomóc maleńką HANIĘ!

Do dalszej zabawy nominowaliśmy:

Urząd Skarbowy w SieradzuMPK SieradzMPWiK SieradzFirmę PROOF-TECH z Szałszy (Prezesów wraz z załogą)Stefana Błaszczyńskiego z zespołem BRATHANKI i muzykami z Piwnicy św. Norberta z Krakowa

Hani Życzymy zdrowia a nominowanym powodzenia !!!

Razem możemy więcej!

#gaszynchallenge

Zaproszenie do udziału w przetargu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej, os. Za Szpitalem”

Informacje dotyczące przetargu i specyfikacji warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, Sieradz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B, pokój nr 6, tel. 43 826 65 79.

Oferty podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 17.06.2020 r. do godz. 1300 w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak również prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Należność uregulujemy po otrzymaniu faktury. Nadmieniamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nasz nr NIP 827-000-88-95.

Obsługa interesantów

ZARZĄD SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INFORMUJE,ŻE OD DNIA 18 maja 2020 r. ZOSTAJE UDOSTĘPNIONASALA OBSŁUGI INTERESANTÓW W GODZ.:

8.00 – 10.30        11.00 – 13.00       13.30 – 15.00

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo prosimyo stosowanie się do poniżej podanych zaleceń:

Na Sali Obsługi mogą jednocześnie przebywać 2 osoby – po jednej na każdym stanowisku. (Wyjątek stanowią osoby towarzyszące osobomz niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem)

Zalecamy załatwienie spraw drogą: telefoniczną, mailową lub korzystając z platformy EBOK (Elektronicznego Biura Obsługi Klienta).

www.ebok.ssmsieredz.pl

Do dyspozycji interesantów – nadal pozostanie skrzynka, do której można samodzielnie składać dokumenty, wnioski, pisma.