konkurs ofert: mycie i dezynfekcja

Mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne  użytkowanych w zasobach będących pod zarządem Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu, w latach 2021-2022

Mycie i dezynfekcję tuneli zsypowych, komór zsypowych wraz z pojemnikami na odpady komunalne w budynkach wysokich i średniowysokich w roku 2021

Specyfikacja na mycie pojemników i zsypów 2021Pobierz Załącznik Nr 1.1 do specyfikacji – szacunkowa ilość pojemników w zasobach SSMPobierz Załącznik Nr 1.2 do specyfikacji – wykaz zsypów w zasobach SSMPobierz Załącznik Nr 2 do specyfikacji – formularz ofertowyPobierz Załącznik nr 3 do specyfikacji – oświadczenie oferentaPobierz