Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowaul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b98-200 Sieradz

e-mail: ssm@ssmsieradz.com

www.ssmsieradz.pl

Konto bankowe: 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Sieradzu  

Ważniejsze telefony:

• 43 826 65 50  — Centrala – Punkt Informacyjny

• 43 826 65 98  — FAX

• 43 826 65 68  — Pion zarządzania i eksploatacji nieruchomości

• 43 826 65 82  — Dział rozliczeń z tytułu użytkowania lokali

Uprzejmie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, telefoniczne uzyskanie przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, szczegółowej informacji dotyczącej mieszkania np. wysokości zadłużenia, wysokości naliczeń, liczby zgłoszonych osób jest możliwe wyłącznie po podaniu:

numeru ewidencyjnego lokalu lub numeru indywidualnego konta, na które regulowana jest opłata za mieszkanie oraznp.: daty urodzenia

• 43 826 65 86  — Sekcja ds. rozliczeń mediów i usług

• 43 826 65 96  — Sekcja ds. analiz i windykacji

• 43 826 65 61  — Dział samorządowy

• 43 826 65 70  — Dział członkowsko-mieszkaniowy

• 43 826 65 93  — Sekcja wkładów i kredytów

• 43 827 16 20  — Spółdzielczy dom kultury

• 43 826 65 77  — Pion technicznej obługi, nadzoru i konserwacji nieruchomości

• 43 822 36 29  — Zgłaszanie usterek i awarii

Wszelkie usterki i awarie należy zgłaszać w pionie technicznej obsługi, nadzoru i konserwacji: w godz.: 7-15.

W