Zgłaszanie usterek i awarii – SIERADZ

telefon kontaktowy:

43 822 36 29

 Telefon czynny całą dobę!

Szybki i skuteczny sposób zgłaszania awarii.

Do godz. 16.00 telefony przyjmują pracownicy Pionu Technicznej obsługi, nadzoru

i konserwacji nieruchomości SSM.

Po godzinie 16.00 po wybraniu w/w numeru należy postępować zgodnie

z instrukcją podaną w komunikacie:

Należy wybrać 1 aby połączyć się z pełniącym dyżur konserwatorem hydraulikiem

Należy wybrać 2 aby połączyć się z pełniącym dyżur konserwatorem elektrykiem

Należy wybrać 3 aby połączyć się z pełniącym dyżur konserwatorem wind

Aby połączyć się z pełniącym dyżur konserwatorem domofonów należy skorzystać z numeru telefonu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń na klatce schodowej, w której wystąpiła awaria.

Jeżeli zgłaszana usterka nie wymaga natychmiastowej interwencji należy wybrać 4, a po usłyszeniu sygnału należy podać swoje nazwisko, adres lokalu i określić rodzaj usterki. Zgłoszenia zostaną przekazane do realizacji w następnym dniu roboczym.

Telefoniczne zgłoszenie awarii

to bezpośredni kontakt, który gwarantuje:

– szybką reakcję,

– skuteczną interwencję,

 – fachową pomoc.

Zgłaszanie usterek i awarii – BŁASZKI

Zgłaszanie usterek i awarii – BŁASZKI

telefony kontaktowe:

 

504 260 716

Konserwator hydraulik

 601 233 361

Konserwator