Uwaga !!! Propozycja dla członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym w nowym budynku przy ulicy Armii Krajowej 22B w Sieradzu położonym na parterze.Powierzchnia lokalu – 51,48 m2 Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.Lokal przeznaczony jest do używania na podstawie umowy najmu.

O zawarcie umowy mogą ubiegać się w ramach zamiany lokali członkowie Spółdzielni, posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i zainteresowani poprawą warunków mieszkaniowych z uwagi na uwarunkowania życiowe.

Zainteresowanych członków Spółdzielni prosimy o złożenie wniosku dostępnego na stronie internetowej www.ssmsieradz.pl oraz w siedzibie Spółdzielni, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b (sala obsługi interesantów).

Termin składania wniosków – 23 kwietnia 2021 r.

Zarząd SieradzkiejSpółdzielni Mieszkaniowej

WNIOSEK Pobierz