LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. ŁOKIETKA 21

Lokal nr 5 przy ulicy Władysława Łokietka 21 w Sieradzu, o powierzchni  użytkowej 48,2 m2, położony na II piętrze. Wartość rynkowa lokalu wynosi 185.200,00 zł.

 Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu w dniu 10 września 2020 r.1) o godz. 900  – przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni,2) o godz. 930 – przetarg nieograniczony. Lokal można oglądać w dniu 3 września 2020 r. w  godz. od 9 00  do 14 00 – po wcześniejszym uzgodnieniu godziny – tel. 43 826 62 96 ,43 826 65 70

Przetarg odbędzie się w Siedzibie Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b w Sieradzu

Warunki uczestnictwa w przetargu:

złożenie w siedzibie Spółdzielni oświadczeń wynikających z Regulaminu przetargu w terminie do dnia 8 września 2020 r.dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości rynkowej przedmiotowego lokalu na konto Spółdzielni nr 75 9267 0006 0000 8136 2000 0030 w terminie do dnia 9 września  2020 r.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni (sala obsługi interesantów) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmsieradz.pl . Wszelkie informacje dotyczące w

Zaproszenie do udziału w przetargu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej, os. Za Szpitalem”

Informacje dotyczące przetargu i specyfikacji warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, Sieradz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B, pokój nr 6, tel. 43 826 65 79.

Oferty podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 17.06.2020 r. do godz. 1300 w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak również prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Należność uregulujemy po otrzymaniu faktury. Nadmieniamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT, nasz nr NIP 827-000-88-95.

Do sprzedaży lokal mieszkalny ul. Braterstwa Broni 5 w Sieradzu

                 U W A G A

Do sprzedaży atrakcyjny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 68,8 m kw, położony na III piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Braterstwa Broni 5 w Sieradzu. Lokalizacja – Osiedle Klonowe I obok PH INVAR. Lokal mieszkalny położony jest w budynku z dostępem do dużego parkingu i składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc oraz dużego balkonu typu loggia. W całym lokalu wyremontowane są ściany – gładź gipsowa wraz malaturą z farby emulsyjnej w kolorze białym. Do położenia podłogi.

Cena  mieszkania 300.000,00 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b – tylko telefonicznie, codziennie w godz. od 7 do 15, tel.  516 008 113, 43 – 826 – 62 – 96,  oraz na stronie internetowej www.bon.ssmsieradz.pl  

Z nami kupujesz bezpiecznie.