Opracowanie n/w prac związanych z zagospodarowaniem terenów

urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie budynków przyul. Władysława Łokietka 37, 35, 39 i 41 w Sieradzuurządzenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie budynku przyul. Bohaterów Września 61 w Sieradzu

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 07.08.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.

Wykonanie n/w robót sanitarnych:

wymiana urządzeń sanitarnych w pawilonach handlowo usługowychpłukanie chemiczne i dezynfekcja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach wielolokalowych

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 07.08.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.

Wykonanie n/w robót budowlanych:

wymianę wykładziny PCV na posadzkę z wysokoodpornej warstwy żywicznej lub inną w korytarzach budynku mieszkalnegowykonanie naprawy uszkodzonych tynków cienkowarstwowych na elewacjach budynków wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie handlowo – usługowymdrobne roboty remontowe obejmujące m.in.: remont: chodników, dojść do klatek schodowych, utwardzeń, schodów, murków oporowych,  uszkodzonych fragmentów ścian i posadzek,

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 07.08.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.

Wykonanie n/w robót elektrycznych:

wykonanie podświetlenia muralu pawilonu handlowo – usługowegowymiana istniejącej instalacji elektrycznej w korytarzach piwnicznychi w pomieszczeniach ogólnodostępnych i montaż nowej instalacji oświetlenia w komórkach lokatorskich w budynkach wielorodzinnych

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 07.08.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.

Opracowanie n/w dokumentacji projektowych

opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy i remontu miejsc postojowych dla samochodów oraz dojść i dojazdów do budynkówopracowanie projektu technicznego na wykonanie daszków na ostatnich  piętrach budynków mieszkalnychopracowanie projektu technicznego podświetlenia zewnętrznego pawilonu handlowo – usługowego

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta, zakresu rzeczowego i oczekiwanego terminu wykonania usługi będą udzielane w siedzibie Zamawiającego w Pionie Technicznej Obsługi Nadzoru i Konserwacji Nieruchomości Spółdzielni w godzinach od 12°° do 14°°.

Oferty cenowe podpisane przez upełnomocnionego Przedstawiciela należy składać w terminie do 07.08.2020 r. do godz. 13°° w Punkcie Informacyjnym Spółdzielni przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B  w Sieradzu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, jak również zlecenia robót więcej niż jednemu oferentowi.