Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu zaprasza do udziałuw przetargu pisemnym na:

 A: opracowanie n/w dokumentacji projektowych:

opracowanie projektu technicznego zakresie budowy i remontu miejsc postojowych dla samochodów oraz dojść i dojazdów w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowejopracowanie projektu technicznego podświetlenia zewnętrznego pawilonu handlowo – usługowegoopracowanie projektu technicznego na montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji budynków wielorodzinnychopracowanie projektów zagospodarowania terenów – zieleni w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowejopracowanie projektu technicznego na dostosowanie istniejących wodnych instalacji pożarowych obiektów handlowych i usługowych do obowiązujących przepisów p.poż.

B: wykonanie n/w robót elektrycznych:

wymiana: istniejących pionów WLZ, instalacji oświetlenia klatek schodowych, instalacji zasilającej domofony oraz wymiana /montaż wyłącznika głównego typu OZ w budynkach wielorodzinnych

C: wykonanie n/w robót budowlanych:

budowa miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi, utwardzeniami, zjazdem, remontem chodników i kanalizacją deszczową dla samochodów osobowychwykonanie ocieplenia stropodachu /z piany PUR/ wraz z renowacją pokrycia dachowego budynku wielorodzinnegodrobne roboty remontowe obejmujące m.in.: remont: murków oporowych,  malowanie pomieszczeń wózkownio-rowerowni, likwidację graffiti na ścianach zewnętrznych budynków, wymalowanie napisu administracyjnego na elewacji frontowej budynku, montaż kratek  wentylacyjnych na istniejących otworach wentylacyjnych stropodachów budynków wielorodzinnychrozbiórka murowanych altan śmietnikowychwykonanie wymiany rynien dachowych i rur spustowych przy wiatrołapach wejść do budynków wielorodzinnychmontaż rynien i rur spustowych przy daszkach wejść do budynków wielorodzinnychwykonanie przegród