Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b

98-200 Sieradz

e-mail: ssm@ssmsieradz.com

www.ssmsieradz.pl

Konto bankowe: 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Sieradzu  

Ważniejsze telefony:

• 43 826 65 50  — Centrala – Punkt Informacyjny

• 43 826 65 98  — FAX

• 43 826 65 68  — Pion zarządzania i eksploatacji nieruchomości

• 43 826 65 82  — Dział rozliczeń z tytułu użytkowania lokali

Uprzejmie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, telefoniczne uzyskanie przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, szczegółowej informacji dotyczącej mieszkania np. wysokości zadłużenia, wysokości naliczeń, liczby zgłoszonych osób jest możliwe wyłącznie po podaniu:

  1. numeru ewidencyjnego lokalu lub numeru indywidualnego konta, na które regulowana jest opłata za mieszkanie oraz
  2. np.: daty urodzenia

• 43 826 65 86  — Sekcja ds. rozliczeń mediów i usług

• 43 826 65 96  — Sekcja ds. analiz i windykacji

• 43 826 65 61  — Dział samorządowy

• 43 826 65 70  — Dział członkowsko-mieszkaniowy

• 43 826 65 93  — Sekcja wkładów i kredytów

• 43 827 16 20  — Spółdzielczy dom kultury

• 43 826 65 77  — Pion technicznej obługi, nadzoru i konserwacji nieruchomości

• 43 822 36 29  — Zgłaszanie usterek i awarii

Wszelkie usterki i awarie należy zgłaszać w pionie technicznej obsługi, nadzoru i konserwacji: w godz.: 7-15.

W godz. 15-7 oraz w dni wolne od pracy należy postepować zgodnie z podawanymi komunikatami.

W celu usprawnienia obsługi wszystkie Państwa zgłoszenia są nagrywane.

UWAGA !!!

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet SSM informujemy,

że każdy realizowany przez Państwa przelew z konta, które zostało założone w banku poza granicami Polski,

powinien zawierać następujące zapisy:

1. Przed numerem konta – rachunku bankowego, na który dokonuje się przelewu, należy wpisać litery PL;

2. Na wypełnianym blankiecie należy zaznaczyć, wpisać lub wybrać w opcjach hasło przelew zagraniczny;

3. Przy wpisywaniu nazwy banku należy również umieścić znak/numer SWIFT lub BIC banku tj.: GBWCPLPP (jest to nr SWIFT Banku Spółdzielczego w Sieradzu obsługującego SSM)

Zwracamy uwagę, że powyższe wymagania są niezbędne do tego,

aby nie obciążać Państwa dodatkowymi kosztami za przelewy, które nałoży na SSM bank obsługujący.

W przypadku jeśli przelewy będą dochodziły do nas z konta założonego w kraju powyższe zapisy nie są konieczne.