Informacja

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Sieradzu zachęca rodziny opiekujące się osobami niesamodzielnymi do skorzystania z oferty PCPR  w zakresie opieki wyręczającej, dającej wytchnienie od codziennych trudów opieki. Poniżej zamieszczamy plakat PCPR z opisem przedmiotowego zadania.

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej