Najem lokalu użytkowego – ul. Spółdzielcza 2 w Sieradzu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy, położony w Sieradzu przy ul. Spółdzielczej 2.

Lokal położony jest w samodzielnym budynku, w którym mieściła się portiernia. Powierzchnia użytkowa wynosi 12,20 m². Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania i elektryczną. Nie posiada łazienki.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie SSM przy ul. Piłsudskiego 5B w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº lub pod nr telefonu 43 826 65 69.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni albo pocztą elektroniczną na adres ssm@ssmsieradz.com

Oferta powinna zawierać firmę oferenta, proponowaną wysokość czynszu oraz rodzaj działalności, jaką oferent zamierza prowadzić w lokalu.