Organy spółdzielni

ZARZĄD SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

1. MAŁGORZATA LEŚNIK               –  PREZES ZARZĄDU
2. RYSZARD MAJEWSKI                  –  CZŁONEK ZARZĄDU

RADA NADZORCZA SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ – KADENCJA 2022-2025

1. Małgorzata Jurkowska  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Wanda Gudowicz – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej; Przewodnicząca Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi

3. Bożena Piskorska – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej; Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej

4. Monika Olejniczak  – Sekretarz Rady Nadzorczej; Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5. Jerzy Barcz

6. Magdalena Bąk

7. Wiesława Garbat

8. Józef Joachimiak

9. Stanisław Kaźmierczak

10. Ryszard Książczyk

11. Józef Laskowski

12. Andrzej Sroczyński

13. Barbara Szałek

14. Bogdan Wilczyński

Prezydium Rady Nadzorczej:

 1. Małgorzata Jurkowska – Przewodnicząca Rady
 2. Wanda Gudowicz – Z-ca Przewodniczącej Rady
 3. Bożena Piskorska – Z-ca Przewodniczącej Rady
 4. Monika Olejniczak – Sekretarz Rady

Komisja Rewizyjna:

 1. Monika Olejniczak – Przewodnicząca Komisji
 2. Stanisław Kaźmierczak
 3. Barbara Szałek

Komisja Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi:

 1. Wanda Gudowicz – Przewodnicząca Komisji
 2. Jerzy Barcz
 3. Magdalena Bąk
 4. Józef Joachimiak
 5. Józef Laskowski

Komisja Społeczno – Kulturalna:

 1. Bożena Piskorska – Przewodnicząca Komisji
 2. Wiesława Garbat
 3. Ryszard Książczyk
 4. Andrzej Sroczyński
 5. Bogdan Wilczyński