Organy spółdzielni

ZARZĄD SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

1. STEFANIA GĄSIOROWSKA        –  PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
2. RYSZARD MAJEWSKI                 –   CZŁONEK ZARZĄDU
3. MAŁGORZATA LEŚNIK               –  CZŁONEK ZARZĄDU

RADA NADZORCZA SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ – KADENCJA 2018-2021

1. Krystyna Pietryska  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Wanda Gudowicz – Przewodnicząca Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi; Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Władysław Maciejewski – Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej; Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

4. Elżbieta Buzun  – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Sekretarz Rady Nadzorczej

5. Jerzy Barcz

6. Józef Joachimiak

7. Małgorzata Jurkowska

8. Krystyna Komza

9. Urszula Kowalska

10. Ryszard Książczyk

11. Artur Lewandowski

12. Mosiniak Zdzisław

13. Renata Owczarek

14. Bożena Piskorska

15. Wiesława Sujecka

 

Prezydium Rady Nadzorczej:

 1. Krystyna Pietryska – Przewodnicząca Rady
 2. Władysław Maciejewski – Z-ca Przewodniczącego Rady
 3. Wanda Gudowicz – Z-ca Przewodniczącego Rady
 4. Elżbieta Buzun – Sekretarz Rady

Komisja Rewizyjna:

 1. Elżbieta Buzun – Przewodnicząca Komisji
 2. Urszula Kowalska
 3. Zdzisław Mosiniak

Komisja Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi:

 1. Wanda Gudowicz – Przewodnicząca Komisji
 2. Jerzy Barcz
 3. Józef Joachimiak
 4. Artur Lewandowski
 5. Renata Owczarek
 6. Wiesława Sujecka

Komisja Społeczno – Kulturalna:

 1. Władysław Maciejewski – Przewodniczący Komisji
 2. Małgorzata Jurkowska
 3. Krystyna Komza
 4. Ryszard Książczyk
 5. Bożena Piskorska