Organy spółdzielni

ZARZĄD SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

1. STEFANIA GĄSIOROWSKA        –  PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
2. RYSZARD MAJEWSKI                 –   CZŁONEK ZARZĄDU
3. MAŁGORZATA LEŚNIK               –  CZŁONEK ZARZĄDU

RADA NADZORCZA SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ – KADENCJA 2018-2021

1. Krystyna Pietryska  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Wanda Gudowicz – Przewodnicząca Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi; Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Władysław Maciejewski – Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej; Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

4. Roman Wencławiak  – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Sekretarz Rady Nadzorczej

5. Elżbieta Buzun

6. Józef Joachimiak

7. Małgorzata Jurkowska

8. Krystyna Komza

9. Urszula Kowalska

10. Ryszard Książczyk

11. Artur Lewandowski

12. Mosiniak Zdzisław

13. Renata Owczarek

14. Bożena Piskorska

15. Wiesława Sujecka