Organy spółdzielni

ZARZĄD SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

1. MAŁGORZATA LEŚNIK               –  Prezes Zarządu
2. RYSZARD MAJEWSKI                  –  Członek Zarządu
3. WANDA GUDOWICZ                    –  Członek Rady Nadzorczej
oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

RADA NADZORCZA SIERADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ – KADENCJA 2022-2025

1. Małgorzata Jurkowska  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Jerzy Barcz – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej; Przewodniczący Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi na czas trwania oddelegowania Pani Wandy Gudowicz do Zarządu Spółdzielni

3. Bożena Piskorska – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej; Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej

4. Monika Olejniczak  – Sekretarz Rady Nadzorczej; Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5. Wanda Gudowicz – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej; Przewodnicząca Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi oddelegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu

6. Magdalena Bąk

7. Wiesława Garbat

8. Józef Joachimiak

9. Stanisław Kaźmierczak

10. Józef Laskowski

11. Piotr Pipia

12. Andrzej Sroczyński

13. Barbara Szałek

14. Bogdan Wilczyński

Prezydium Rady Nadzorczej:

 1. Małgorzata Jurkowska – Przewodnicząca Rady
 2. Jerzy Barcz – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej na czas trwania oddelegowania Pani Wandy Gudowicz do Zarządu Spółdzielni
 3. Bożena Piskorska – Z-ca Przewodniczącej Rady
 4. Monika Olejniczak – Sekretarz Rady

Komisja Rewizyjna:

 1. Monika Olejniczak – Przewodnicząca Komisji
 2. Stanisław Kaźmierczak
 3. Piotr Pipia
 4. Barbara Szałek

Komisja Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi:

 1. Jerzy Barcz – Przewodniczący na czas trwania oddelegowania Pani Wandy Gudowicz do Zarządu Spółdzielni
 2. Magdalena Bąk
 3. Józef Joachimiak
 4. Józef Laskowski

Komisja Społeczno – Kulturalna:

 1. Bożena Piskorska – Przewodnicząca Komisji
 2. Wiesława Garbat
 3. Andrzej Sroczyński
 4. Bogdan Wilczyński