Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania Walnego Zgromadzenia Członków SSM

Druki pełnomocnictw.