Walne Zgromadzenie Członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej -LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W KADENCJI 2022 – 2025

LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W KADENCJI 2022 – 2025