Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 i 2022 rok.