INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2021

W dniu 26 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na który

1. Podjęła uchwały w sprawach:

a) wprowadzenia zmian stawek opłat w nieruchomościach na podstawie analizy wyników za 2020 rok dotyczących utrzymania zasobów mieszkaniowych,

b) zmian w Regulaminie Funduszu Samopomocy Członkowskiej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Przyjęła i zatwierdziła:

a) wyniki rozliczeń wody za 2020 r. oraz sprawozdanie z rozliczenia wody  niebilansującej się.

b) wyniki rozliczeń kosztów zmiennych c.o. i c.w.u. za 2020 r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.