Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni jest Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu. Dane osobowe użytkowników lokali są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. RODO z poźn. zm., dla realizacji postanowień wynikających ze Statutu Spółdzielni, ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Podstawą do zgodności przetwarzania danych z prawem przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię jest zapis RODO art. 6 ust. 1 lit. b, c i d:

- b: (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- c: (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

- d: (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

1.kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2.kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz.

 

Państwa dane są przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.


Dane kontaktowe do SSM:

98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5b

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poniżej publikuje ogłoszenie Prezydenta Miasta Sieradza, dotyczące zmiany nazw ulic na terenie miasta Sieradza.

Ogłoszenie dotyczy, między innymi ulic, na których znajdują się budynki należące do zasóbów SSM.

ogłoszenie do publikacji na stronie www

Treść Uchwały nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 2 czerwca 2017 r.

oswiadczenie zarzadu email

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na podstawie Statutu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej - §12

wpisowe1
wpisowe2

600x80v4

IMG_0779.jpg

 

logo nieruch
awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign