Get Adobe Flash player

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z zapisami § 52 ust. 9 na stronach EBOK został zamieszczony pełny tekst - scan - przedłożonego Radzie Nadzorczej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Sprawozdanie z działalności Zarządu SSM za rok 2014r.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na podstawie Statutu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej - §12

wpisowe1
wpisowe2

zmiany oplat 280515
zmiany oplat 280515 1
zmiany oplat 280515 2

Informujemy jednocześnie, że protokoły oraz uchwały Zarządu SSM znajdują się w na portalu internetowym przeznaczonym dla członków, właścicieli i najemców lokali zarządzanych przez Spółdzielnię. Dostęp do tych oraz innych informacji dot. lokalu możliwy jest jedynie przez

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK.

Aby uzyskać dostęp do EBOK-a należy wypełnienić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go w siedzibie Spółdzielni.

Wniosek o uruchomienie dostępu do portalu EBOK.

Informacja i zasady funkcjonowania Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje podmiotów świadczących usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne w zasobach spółdzielni na terenie miasta Sieradza.


Więcej informacji.


Plik do pobrania.

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa bierze udział w konkursie marki NIVEA. Zgłoszono lokalizację przy ulicy Marcina Stacheckiego - Koliba 2.

Akcja polega na oddawaniu głosów poprzez stronę internetową www.nivea.pl/podwórko - w miejscach, które zbiorą najwięcej głosów wybudowane zostaną place zabaw dla dzieci.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Sieradz do oddawania głosów na plac zabaw na osiedlu Kasztanowe. Głos można oddać raz dziennie z danego adresu e-mail. Pierwszego dnia wystarczy się zalogować na stronie www.nivea.pl/podwórko (logowanie poprzez swoją pocztę elektroniczną albo poprzez facebooka) i codziennie oddawać swój głos na nasz plac zabaw.

Informacja o glosowaniu

IMG_0897.jpg

awariesieradz
awarieblaszki
awariaszadek
awariewarta
Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

220x190 7zl

kign

gazele 2013