Lokal użytkowy przy ul. Aleja Pokoju 11 Sieradzu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do udziału w konkursie ofert

na najem lokalu użytkowego

położonego w pawilonie handlowym

przy ul. Aleja Pokoju 11 Sieradzu.

 

 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu o pow. 66,14 m². Lokal składa się z pomieszczenia głównego, zaplecza oraz łazienki. Posiada bezpośrednie wejście od ul. Aleja Pokoju. Aktualnie w lokalu prowadzony jest sklep odzieżowy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5B w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości lub pod numerem tel. 82-66-569.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. o godzinie 15ºº. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, zmiany w całości lub w części warunków konkursu ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobranie związane z przetargiem

 

Formularz przetargowyPobierz Specyfikacja przetargowaPobierz