Konkursu ofert na najem lokalu użytkowego – 18,69m, położonego w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 13 – P.H. „Bartek”

Specyfikacja konkursu ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 13 – P.H. Bartek

1) Lokalizacja.

Pawilon Handlowy „Bartek”

2) Opis stanu technicznego.

Powierzchnia użytkowa stoiska wynosi 18,69 m².Stoisko na „Sali A” z odrębnym wejściem.Ogrzewanie w lokalu.Możliwość korzystania z sanitariatów wspólnych dla całego pawilonu.

3) Terminy.

Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Spółdzielnią pod. nr tel. 43 826 65 66 lub 512 255 868.Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu (kod pocztowy 98-200) do dnia 7 czerwca 2023 r. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

4) Wadium.

Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM – OFERTA NAJMU LOKALU BARTEK – pow. 18,69 m2”.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs, podlega zaliczeniu na poczet kaucji.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, który wygrał konkurs, nie zostanie zawarta umowa najmu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze oferty, wadium nie podlega zwrotowi.Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany

Lokale użytkowe do wynajęcia w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 13 – P.H. „Bartek”

SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE W PAWILONIE HANDLOWYM „BARTEK”

1) Lokalizacja:

Pawilon Handlowy „Bartek” w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 13

2) Powierzchnie:

Powierzchnia użytkowa 30,60 m² w Sali APowierzchnia użytkowa 11,52 m² w Sali ALokal z odrębnym wejściem 20,56 m² w Sali APowierzchnia użytkowa 73,02 m² w Sali B (powierzchnia podstawowa 47,62 m² i powierzchnia dodatkowa 25,40 m²)*Powierzchnia użytkowa 27,19 m² w Sali BPowierzchnia użytkowa 30,70 m² w Sali BPowierzchnia użytkowa 22,78 m² w Sali CPowierzchnia użytkowa 27,80 m² w Sali D

3) Opis stanu technicznego:

Lokale wyposażone są w instalacje elektryczną i centralnego ogrzewania.Możliwość korzystania z sanitariatów wspólnych dla całego pawilonu.

4) Opłaty:

Z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do opłacania:

czynszu wg stawki zaoferowanej przez zainteresowanego nie mniejszej jednak niż 39,00 zł/m2/mc netto powiększonej o podatek od towarów i usług,*dla powierzchni dodatkowej stawka nie mniejsza niż 30 zł/m2opłat niezależnych od Spółdzielni (w szczególności: użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, energia elektryczna, odpady komunalne). Wysokość opłat zostanie ustalona po uwzględnieniu charakteru działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona w lokalu;koszty gospodarowania odpadami innymi niż odpady komunalne, w szczególności odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej, Najemca zobowiązany jest pokrywać we własnym

Lokal użytkowy – 150,00 m, do wynajęcia w Sieradzu przy Alei Pokoju 11

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy, położony w pawilonie handlowo–usługowym przy ul. Aleja Pokoju 11 w Sieradzu.

1.Lokalizacja

Pawilon handlowy przy ul. Aleja Pokoju 11, parter.Lokal posiada wejście od frontu bezpośrednio z ulicy Aleja Pokoju oraz wejście na zaplecze od parkingu.

2.Opis lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 150,00 m². Lokal składa się z pomieszczenia głównego, pomieszczenia na zapleczu, korytarza, pomieszczenia socjalnego i łazienki. pomieszczenia głównego 91,11 m² – (74,47 m² + doliczone proporcjonalnie powierzchnie korytarza, pomieszczenia socjalnego i łazienki);pomieszczenia na zapleczu 58,89 m² (48,14 m² + doliczone proporcjonalnie powierzchnie korytarza, pomieszczenia socjalnego i łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację wodno–kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.Rzut lokalu dostępny jest w siedzibie Spółdzielni.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości, telefonicznie pod numerem telefonu 43 826 65 69 lub poprzez e-mail: ssm@ssmsieradz.com