Konkurs na najem lokalu użytkowego w P.H. „Klon”

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 61 w P.H. „Klon”

Specyfikacja konkursu ofert

Lokalizacja

Pawilon handlowy Klon” – ul. Bohaterów Września 61, 2 latka (wejście obok windy), I piętro.

Opis stanu technicznego

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,62 m².W lokalu istnieje możliwość w wyznaczonym miejscu instalacji zlewozmywaka lub umywalki. Spółdzielnia nie wyraża zgody na trwałe zmiany, przebudowy w substancji lokalu (ingerencja w ściany, podłogi, instalacje itp.).Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (gniazdka i oświetlenie sufitowe), centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie pod WC.Lokal wykończony jest płytkami podłogowymi, na ścianach farba.

Terminy

Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 43 826-65-66 lub 512 255 868 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni.Oferty należy składać do dnia 2 grudnia 2020 r. do godziny 15ºº na dziennik podawczy na sali obsługi w siedzibie SSM, ul. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

Wadium

Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3.400,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM – NAJEM LOKALU PRZY UL.

KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Sieradzu przy ul. Aleja Pokoju 15

Specyfikacja konkursu ofert

Lokalizacja

Pawilon handlowy, piętro, wejście klatką schodową od ulicy Aleja Pokoju.

Opis stanu technicznego

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 19,73 m². Lokal składa się z pomieszczenia głównego i łazienki.Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjną.

Terminy

Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Spółdzielnią pod nr tel. 43 826-65-69 lub 516 008 112.Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu (kod pocztowy 98-200) do dnia 4 grudnia 2020 r. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

Wadium

Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM – OFERTA NAJMU ALEJA POKOJU 15”.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs, podlega zaliczeniu na poczet kaucji.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, który wygrał konkurs, nie zostanie zawarta umowa najmu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze oferty, wadium nie podlega zwrotowi.Oferentom, których oferty nie zostały