Najem lokalu użytkowego – ul. Warcka 4 w Sieradzu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy, położony w Sieradzu przy ul. Warckiej 4.

Lokal położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym. Posiada osobne, bezpośrednie wejście od ul. Warckiej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 205,00 m². Lokal składa się z pomieszczeń na kondygnacji naziemnej (120 m²) i piwnicy (85 m²).  Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno – kanalizacyjną

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie SSM przy ul. Piłsudskiego 5B w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº lub pod nr telefonu 43 826 65 69.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni albo pocztą elektroniczną na adres ssm@ssmsieradz.com

Oferta powinna zawierać firmę oferenta, proponowaną wysokość czynszu oraz rodzaj działalności, jaką oferent zamierza prowadzić w lokalu. 

Najem lokalu użytkowego – ul. Spółdzielcza 2 w Sieradzu

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy, położony w Sieradzu przy ul. Spółdzielczej 2.

Lokal położony jest w samodzielnym budynku, w którym mieściła się portiernia. Powierzchnia użytkowa wynosi 12,20 m². Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania i elektryczną. Nie posiada łazienki.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie SSM przy ul. Piłsudskiego 5B w Pionie Zarządzania i Eksploatacji Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº lub pod nr telefonu 43 826 65 69.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni albo pocztą elektroniczną na adres ssm@ssmsieradz.com

Oferta powinna zawierać firmę oferenta, proponowaną wysokość czynszu oraz rodzaj działalności, jaką oferent zamierza prowadzić w lokalu. 

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 59,52 m² – P.H. „Bartek”

Specyfikacja konkursu ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 13 – P.H. „Bartek”

Lokalizacja

Pawilon handlowy „BARTEK”.

Opis stanu technicznego

Powierzchnia użytkowa stoiska wynosi:– powierzchnia podstawowa – 34,12 m²– powierzchnia dodatkowa – 25,40 m²– łączna powierzchnia – 59,52 m²Lokal na „Sali B”.Ogrzewanie wspólne na całej powierzchni Sali.Możliwość korzystania z sanitariatów wspólnych dla całego pawilonu.

Terminy

Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 43 826-65-66 lub 512 255 868.Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu (kod pocztowy 98-200) do dnia 3 maja 2021 r. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

Wadium

Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 6.700,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM – OFERTA NAJMU LOKALU BARTEK – pow. 59,52 m²”.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs, podlega zaliczeniu na poczet kaucji.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, który wygrał konkurs, nie zostanie zawarta umowa najmu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze oferty, wadium nie podlega zwrotowi.Oferentom, których oferty nie zostały wybrane,

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 30,60 m² – P.H. „Bartek”

Specyfikacja konkursu ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 13 – P.H. „Bartek”

Lokalizacja

Pawilon handlowy „BARTEK”.

Opis stanu technicznego

Powierzchnia użytkowa stoiska wynosi 30,60 m².Lokal na „Sali A”.Ogrzewanie wspólne na całej powierzchni Sali.Możliwość korzystania z sanitariatów wspólnych dla całego pawilonu.

Terminy

Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 43 826-65-66 lub 512 255 868.Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu (kod pocztowy 98-200) do dnia 3 maja 2021 r. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

Wadium

Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3.800,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM – OFERTA NAJMU LOKALU BARTEK – pow. 30,60 m²”.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs, podlega zaliczeniu na poczet kaucji.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, który wygrał konkurs, nie zostanie zawarta umowa najmu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze oferty, wadium nie podlega zwrotowi.Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 10,60 m² – P.H. „Bartek”

Specyfikacja konkursu ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 13 – P.H. „Bartek”

Lokalizacja

Pawilon handlowy „BARTEK” (od strony McDonald’s, pomiędzy smażalnią ryb a sklepem rybnym).

Opis stanu technicznego

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 10,60 m².Lokal z odrębnym wejściem do środka.Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i centralnego ogrzewania.Możliwość korzystania z sanitariatów wspólnych dla całego pawilonu.

Terminy

Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 43 826-65-66 lub 512 255 868.Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu (kod pocztowy 98-200) do dnia 3 maja 2021 r. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

Wadium

Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1.350,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM – OFERTA NAJMU LOKALU BARTEK – pow. 10,60 m²”.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs, podlega zaliczeniu na poczet kaucji.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, który wygrał konkurs, nie zostanie zawarta umowa najmu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze oferty, wadium nie podlega zwrotowi.Oferentom, których oferty nie zostały

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 27,80 m² – P.H. „Bartek”

Specyfikacja konkursu ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Sieradzu przy ul. Jagiellońskiej 13 – P.H. „Bartek”

Lokalizacja

Pawilon handlowy „BARTEK”.

Opis stanu technicznego

Powierzchnia użytkowa stoiska wynosi 27,80 m².Lokal na „Sali D”.Ogrzewanie wspólne na całej powierzchni Sali.Możliwość korzystania z sanitariatów wspólnych dla całego pawilonu.

Terminy

Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº – 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 43 826-65-66 lub 512 255 868.Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu (kod pocztowy 98-200) do dnia 3 maja 2021 r. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

Wadium

Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3.500,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM – OFERTA NAJMU LOKALU BARTEK – pow. 27,80 m²”.Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs, podlega zaliczeniu na poczet kaucji.W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, który wygrał konkurs, nie zostanie zawarta umowa najmu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia oferenta o wyborze oferty, wadium nie podlega zwrotowi.Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od