INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – STYCZEŃ 2022

W dniu 26 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

  1. Uchwaliła plany pracy Komisji Rady na 2022r.
  2. Przyjęła i zatwierdziła informację dotyczącą kontroli przeprowadzonych w SSM w 2021r.
  3. Zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą działalności Spółdzielni w IV kwartale 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.