INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – GRUDZIEŃ 2022

W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały w następujących sprawach:

  1. wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania kosztów ciepła,
  2. uchwalenia wysokości granicznych kosztu ciepła,
  3. przyjęcia własnego planu pracy na rok 2023.

Ponadto Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo wniesione przez członka Spółdzielni i analizowane uprzednio przez Komisję Rewizyjną.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.