INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – LISTOPAD 2020

W dniu 25 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały w zakresie:

  1. planu robót budowlanych na 2021r.,
  2. wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Zarządu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła przedstawione przez Zarząd założenia do budowy planu gospodarczo – finansowego na 2021r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.