INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – WRZESIEŃ 2021

W dniu 29 września 2021 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały dotyczące:

  1. Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 i rok 2022,
  2. Poddania Spółdzielni lustracji inwestycyjnej za 2021 rok,

a także zapoznała się z informacją Zarządu SSM dotyczącą przygotowań do sezonu grzewczego i akcji zima 2021 – 2022. 

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.