KONKURS OFERT NA PIELĘGNACJĘ ZIELENI.

  1. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na pielęgnację zieleni w latach 2024-2026 na terenach będących w jej zasobach – dot. m.in. cięcia pielęgnacyjnego drzew i krzewów, wycinki drzew i wiatrołomów, wywozu liści, koszenia traw, nasadzeń zieleni.
  2. Bliższe informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać oferenci oraz jakie powinna spełniać oferta będą udzielane w siedzibie SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Pionie Zarzadzania i Eksploatacji Nieruchomości oraz telefoniczne przez Pana Janusza Mikołajczyka – tel. (43) 826-65-67 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1300.
  3. Termin składania ofert do 15 lutego 2024 r. do godziny 1300 na Sali Obsługi SSM przy ul. M. J. Piłsudskiego 5b w Sieradzu.
  4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.