INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2023

W sierpniu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenie, na którym podjął uchwałę dotyczącą wprowadzenia autopoprawki do uchwały dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości nr 0022 – Aleja Pokoju 6, a także przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej dotyczące:

  1. działalności gospodarczo – finansowej w I półroczu 2023r.,
  2. działalności społeczno – kulturalnej w I półroczu 2023r.,
  3. rozliczeń SSM z tytułu użytkowania lokali w I półroczu 2023r.,
  4. prawidłowości wykorzystania Funduszu Samopomocy Członkowskiej w I półroczu 2023r.,
  5. wysokości stawki opłat dla budynku położonego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 22C,
  6. wyników w nieruchomościach za 2022r. w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych,
  7. wysokości stawki opłat z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych dla lokali o innym przeznaczeniu o statusie odrębnej własności zlokalizowanych w nieruchomości przy Alei Pokoju 6 w Sieradzu.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.