INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – LIPIEC 2023

W lipcu 2023 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały dotyczące:

 1. przyjęcia w poczet członków SSM,
 2. wprowadzenia autopoprawek do uchwał dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości,
 3. udzielenia pełnomocnictw,
 4. powołania Komisji Przetargowej,
 5. odwołania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych.

Ponadto Zarząd Spółdzielni:

 1. przyjął materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w lipcu b.r. dotyczące:
  • lustracji pełnej SSM za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. oraz lustracji inwestycyjnej za 2022r.,
  • udzielenia dwóm pracownikom pełnomocnictwa szczególnego do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółdzielni,
 2. ocenił możliwość realizacji wniosków członków Spółdzielni złożonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
 3. stwierdził zmianę danych członków SSM,
 4. anulował własną decyzję dotyczącą stwierdzenia zmiany danych członka SSM,
 5. przyjął informację Działu Samorządowego w zakresie liczby przyjętych w poczet członków SSM posiadaczy prawa odrębnej własności w I połowie 2023r.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.