INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – CZERWIEC 2022

W dniu 22 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

  1. Podjęła uchwały w sprawie zmiany stawek opłat dla lokali o innym przeznaczeniu – garaży.
  2. Poparła propozycję Zarządu dotyczącą wyboru kandydata na przedstawiciela reprezentującego SSM w obradach Walnego Zgromadzenia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych oraz na Zebraniu Przedkongresowym odbywającym się przed VII Kongresem Spółdzielczości.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.