INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ – MAJ 2023

Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 24.05.2023r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany zapisów Regulaminu przetargu na nabycie prawa odrębnej własności lokalu, a także przyjęła i pozytywnie oceniła informacje w zakresie:

  1. wyników rozliczeń wody za 2022r. oraz sprawozdania z rozliczenia wody   niebilansującej się,
  2. wyników rozliczenia c.o. i c.w.u. za 2022r.,

oraz rozpatrzyła pismo wniesione do Rady przez jednego z członków Spółdzielni.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.