INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ KWIECIEŃ 2020

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym:

Zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd i dotyczącymi:

  1. działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w I kwartale 2020r.,
  2. udzielania pomocy przedsiębiorcom w związku z ograniczeniami w handlu i usługach.

Ponadto podczas posiedzenia rozpatrzono pismo złożone przez jednego z mieszkańców zasobów, a także sformułowana została odpowiedź do wnioskodawcy.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie
z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”
.