INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH ZARZĄDU – SIERPIEŃ 2020

W sierpniu 2020 r. Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył posiedzenia, na których podjął uchwały w zakresie:

  1. Przyjęcia w poczet członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Wprowadzenia autopoprawki do uchwały Zarządu dotyczącej określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.
  3. Powołania Komisji Przetargowej.

Ponadto Zarząd:

  1. Zatwierdził zmianę danych członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz protokoły z posiedzeń Komisji Przetargowych odbytych w dniu 20 sierpnia 2020r.
  2. Rozpatrzył wniosek w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.