Archiwum autora: Michał Kurzawski

Klauzula informacyjna Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (art. 13)

Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej: „RODO”, Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny zawiadamia że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz (dalej „Administrator” lub „Spółdzielnia”).Dane kontaktowe dla realizacji przepisów RODO: email: iod@ssmsieradz.pl, tel. 43 82 66 571 lub na wyżej wskazany adres siedziby.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Administratorem oraz podjęciem przez Administratora czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Administratorem, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od

INFORMACJA O BIEŻĄCYCH DECYZJACH RADY NADZORCZEJ CZERWIEC 2020

W dniu 24 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła posiedzenie, na którym podjęła uchwały w zakresie zmiany:

Stawek opłat w nieruchomościach na podstawie analizy wyników za 2019 rok dotyczących utrzymania zasobów mieszkaniowych.Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2020 z 25.03.2020r. w sprawie zasad funkcjonowania Rady w stanie epidemii.Składu Prezydium Rady i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pełnomocnika.

„Uchwały i protokoły organów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. K.64/2007 udostępniane są członkom Spółdzielni poprzez ich publikację na EBOK-u”.

Zgłaszanie usterek i awarii – SIERADZ

telefon kontaktowy:

43 822 36 29

 Telefon czynny całą dobę!

Szybki i skuteczny sposób zgłaszania awarii.

Do godz. 16.00 telefony przyjmują pracownicy Pionu Technicznej obsługi, nadzoru

i konserwacji nieruchomości SSM.

Po godzinie 16.00 po wybraniu w/w numeru należy postępować zgodnie

z instrukcją podaną w komunikacie:

Należy wybrać 1 aby połączyć się z pełniącym dyżur konserwatorem hydraulikiem

Należy wybrać 2 aby połączyć się z pełniącym dyżur konserwatorem elektrykiem

Należy wybrać 3 aby połączyć się z pełniącym dyżur konserwatorem wind

Aby połączyć się z pełniącym dyżur konserwatorem domofonów należy skorzystać z numeru telefonu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń na klatce schodowej, w której wystąpiła awaria.

Jeżeli zgłaszana usterka nie wymaga natychmiastowej interwencji należy wybrać 4, a po usłyszeniu sygnału należy podać swoje nazwisko, adres lokalu i określić rodzaj usterki. Zgłoszenia zostaną przekazane do realizacji w następnym dniu roboczym.

Telefoniczne zgłoszenie awarii

to bezpośredni kontakt, który gwarantuje:

– szybką reakcję,

– skuteczną interwencję,

 – fachową pomoc.

Zgłaszanie usterek i awarii – BŁASZKI

Zgłaszanie usterek i awarii – BŁASZKI

telefony kontaktowe:

 

504 260 716

Konserwator hydraulik

 601 233 361

Konserwator

ADMINISTRATORZY OBSŁUGUJĄCY NIERUCHOMOŚCI

W ZASOBACH SSM

Osiedle POLNA PÓLNOC:

– Krakowskie Przedmieście 4, 6, 8, 12

– Wyzwolenia 7; Warcka 4

– Leszka Czarnego 1, 3, 5; Piłsudskiego 3a

– Jana Pawła II 43, 45, 47, 49, 51

 

Osiedle POLNA PÓLNOC:

– Aleja Pokoju 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13

– Piłsudskiego 7, 11, 13, 15

– Polna 11a, 13; Jana Pawła II 33a, 35a, 37, 39

Osiedle w BŁASZKACH:

– Przemysłowa 2, 3, 4, 8, 9, 10

Osiedle w WARCIE:

– Górna 5, 7; Garbarska 3/7; Kaszyńskiego 17; Kościuszki 18

Garaże – Marsz. Józefa Piłsudskiego

Osiedle POLNA PÓLNOC:

– Broniewskiego 32, 34, 36, 38, 40, 40a, 40b, 40c

– Zajęcza 3, 5

 

Osiedle JAWOROWE:

– Łokietka 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b

98-200 Sieradz

e-mail: ssm@ssmsieradz.com

www.ssmsieradz.pl

Konto bankowe: 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Sieradzu  

Opłaty z tytułu użytkowania lokali powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia nalicza odsetki za cały okres opóźnienia.

Ważniejsze telefony:

• 43 826 65 50  — Centrala – Punkt Informacyjny

• 43 826 65 98  — FAX

• 43 826 65 68  — Pion zarządzania i eksploatacji nieruchomości

• 43 826 65 82  — Dział rozliczeń z tytułu użytkowania lokali

Uprzejmie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, telefoniczne uzyskanie przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, szczegółowej informacji dotyczącej mieszkania np. wysokości zadłużenia, wysokości naliczeń, liczby zgłoszonych osób jest możliwe wyłącznie po podaniu:

numeru ewidencyjnego lokalu lub numeru indywidualnego konta, na które regulowana jest opłata za mieszkanie oraznp.: daty urodzenia

• 43 826 65 86  — Sekcja ds. rozliczeń mediów i usług

• 43 826 65 96  — Sekcja ds. analiz i windykacji

• 43 826 65 61  — Dział samorządowy

• 43 826 65 70  — Dział członkowsko-mieszkaniowy

• 43 826 65 93  — Sekcja wkładów i kredytów

• 43 827 16 20  — Spółdzielczy dom kultury

• 43 826 65 77  — Pion